O kancelarii

Kancelaria została utworzona 1 lipca 2009r. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem jest zarówno egzekucja świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych. Kancelaria posiada profesjonalny zespół ludzi, przygotowanych kompleksowo do wykonywania powierzonych im obowiązków. Obecnie poza komornikiem w kancelarii pracuje również zespół prawników w skład których wchodzą zarówno aplikanci jak i asesorzy.

Podstawą szybkiej i skutecznej egzekucji są nowoczesne technologie jakie zostały wdrożone w kancelarii. Należy do nich w szczególności system poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO, jak również dostęp do bazy danych CEPIK. Zapytanie do ZUS-u i Urzędów Skarbowych dokonywane są w formie elektronicznej co zdecydowanie skraca okres oczekiwania na informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji.

2017. Komornik sądowy przy Sądzie rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.